Bruge IC-kladder til at bogføre transaktioner med dine Intercompany-partnere. Når du bogfører en IC-kladde, oprettes der en tilsvarende kladde i din IC-udbakke, som du kan overføre til partneren. Din partner kan derefter bogføre kladden direkte i sit eget regnskab uden at skulle indtaste oplysningerne igen.

Sådan udfyldes og bogføres en IC-kladde

  1. I feltet Søg skal du indtaste IC-finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv enten IC-partner, Debitor eller Kreditor i feltet Kontotype. Vælg enten IC-partnerkoden eller debitor- eller kreditornummeret for den partner, som du vil sende transaktionen til, i feltet Kontonr..

    Bemærk
    Hvis du angiver et debitor- eller kreditornummer, skal der være en IC-partnerkode knyttet til nummeret.

  3. Udfyld felterne som i en almindelig finanskladde.

  4. I feltet IC-partner finanskontonr. skal du angive den IC- finanskonto , som beløbet skal bogføres til i partnerens virksomhed. Feltet kan kun udfyldes på en linje med en bankkonto eller en finanskonto i feltet Kontonr. eller Modkonto.

  5. Bogfør kladden, når du har udfyldt felterne.

Der er nu blevet bogført poster i dit regnskab, og der er blevet oprettet tilsvarende poster i IC-udbakken, som du kan sende til din partner, så denne kan bogføre dem i sit regnskab.

Tip

Se også