Hvis du bogfører bestemte transaktioner hyppigt med få eller ingen ændringer, er den en fordel at bruge gentagelseskladder. En gentagelseskladde er en finanskladde med bestemte felter til styring af transaktioner, der gentages.

Sådan udfyldes gentagelseskladder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finansgentagelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne Gentagelsesprincip, Gentagelsesinterval, Bogføringsdato, Bilagsnr., Kontotype, Kontonr., Beskrivelse og Beløb.

  3. Bogfør journalen.

Bemærk, at datoerne forskellige fra de datoer, du har angivet. Ændringerne oprettes ud fra formlen i feltet Gentagelsesinterval. Hvis feltet Gentagelsesprincip indeholder Fast, er beløbet uændret. Hvis feltet Gentagelsesprincip indeholder Variabel med tilbageføring, er beløbet blevet slettet.

Udfylde feltet Beskrivelse

Feltet Beskrivelse på en gentagelseskladdelinje kan indeholde et tidsperiodenavn, som opdateres automatisk, hver gang kladden bogføres. Angiv en kode, der repræsenterer den tidsperiodebeskrivelsen, der skal indsættes. Du kan vælge mellem disse koder.

KodeIndsætter

%1

Den aktuelle dag, f.eks. mandag.

%2

Den aktuelle uge, f.eks. 52.

%3

Det aktuelle månedsnummer, f.eks. 1.

%4

Det aktuelle månedsnavn, f.eks. januar.

%5

Den aktuelle regnskabsperiode, f.eks. januar.

Du kan bruge koderne som vist i det følgende eksempel:

Hvis beskrivelsen skal være "Svind + løbende månedsnummer", skal du indsætte Svind %3 i feltet.

Tip

Se også