Hvis du vil op- eller nedskrive en vare eller en bestemt varepost, skal du bruge reguleringskladden.

Først skal du udfylde reguleringskladden med oplysninger om den aktuelle, beregnede værdi på den pågældende vare eller varepost. Du kan enten gøre det manuelt eller bruge kørslen Beregn lagerværdi.

Sådan udfyldes reguleringskladden vha. en kørsel

  1. I feltet Søg skal du indtaste Værdireguleringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Da beregningen af lagerværdien kan være ret tidskrævende, kan det ikke tilrådes at beregningen annulleres på grund af, at der er en betingelse, der ikke er opfyldt. Derfor bør du bruge kørslen Beregn lagerværdi - kontrol. Denne testrapport kontrollerer betingelserne for beregningen af lagerværdien.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Beregn lagerværdi. Vinduet Beregn lagerværdi åbnes.

  4. I oversigtspanelet Vare skal du angive et filter, hvis du vil vælge et bestemt varenummer, eller hvis du vil vælge en vare fra en bestemt lokation eller en bestemt variant af en vare.

  5. I de resterende felter angives de betingelser, der skal anvendes ved oprettelse af kladdelinjerne.

  6. Vælg knappen OK.

Du kan nu regulerede valgte vareposter. Når du har udfyldt reguleringskladden kan du bogføre kladden.

Værdiposterne oprettes for at afspejle reguleringen. Du kan se disse på varekortet.

Tip

Se også