Hvis du vil op- eller nedskrive en vare eller en bestemt varepost, skal du bruge reguleringskladden.

Først skal du udfylde reguleringskladden med oplysninger om den aktuelle, beregnede værdi på den pågældende vare. Du kan enten gøre det manuelt eller bruge kørslen Beregn lagerværdi.

Bemærk
Hvis du har indtastet en linje manuelt, vil kladden regulere værdien på alle enheder, der er knyttet til den pågældende varepost, uanset hvad deres bogføringsdato er.

Sådan udfyldes reguleringskladden manuelt

  1. I feltet Søg skal du indtaste Værdireguleringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg feltet Varenr. for at åbne vinduet Vareoversigt.

  3. Marker den vare, du vil regulere, og vælg derefter knappen OK.

  4. Vælg feltet Udlign.postløbenr. for at åbne vinduet Vareposter. Alle vareposter, der vedrører denne vare, vises.

  5. Vælg den varepost, der skal reguleres, og klik på OK.

  6. Gentag proceduren for hver af de varer, du vil regulere værdien for.

Du kan nu regulerede valgte vareposter. Når du har udfyldt reguleringskladden kan du bogføre kladden.

Sådan bogføres en reguleringskladde

  1. I feltet Søg skal du indtaste Værdireguleringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Handlinger i gruppen Bogføring skal du vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv for at bogføre kladden.

  3. Værdiposterne oprettes for at afspejle reguleringen. Du kan se disse på varekortet.

Tip

Se også