Vinduet Betalingsregistrering understøtter dig i opgaver, der er nødvendige for at afstemme interne konti med aktuelle tal for at sikre effektiv indsamling fra debitorer og rettidig betaling til kreditorer. Den viser udestående indgående betalinger som linjer, der repræsenterer salgsdokumenter, hvor et beløb er forfaldent til betaling. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: behandl betalinger manuelt.

Typisk når en betaling er foretaget, registreret i bankbogføringsgrupperne eller lignende, repræsenteres det relaterede, salgs- eller købsdokument som en linje i vinduet Betalingsregistrering, fordi det pågældende dokument afventer, at betalingen bogføres i forhold til det udestående beløb. Ind imellem er der dog en udført betaling, som ikke repræsenteres af en linje i vinduet Betalingsregistrering, typisk fordi det pågældende bilag ikke er helt fakturabogført.

I vinduet Dokumentsøgning kan du søge efter bilag, der ikke er fuldstændig faktureret. Du kan søge baseret på et eller flere af følgende kriterier:

Den følgende procedure beskriver, hvordan du finder et bestemt dokument ved at bruge begge søgekriterier.

Sådan finder du et bestemt bilag, der ikke er fuldt faktureret

 1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

 2. Med markøren på en linje, skal du gå til fanen Start i gruppen Søg og vælge Søg i dokumenter.

 3. I vinduet Dokumentsøgning skal du indtaste værdien i feltet Bilagsnr..

  Bemærk
  Den værdi, du indtaster i dette felt, er omsluttet af skjulte jokertegn (* *). Dette betyder, at funktionen søger efter alle dokumentnumre, der indeholder den angivne værdi.

 4. I feltet Beløb skal du indtaste det specifikke beløb på det bilag, du ønsker at finde.

 5. I feltet Tolerancebeløb % skal du angive en procentværdi for at angive det beløbsinterval, som du vil søge i, for at finde det åbne bilag.

  Hvis du angiver 10, vil funktionen søge efter beløb i et interval mellem ti procent lavere og ti procent højere end værdien i feltet Beløb.

 6. Under fanen Startside i gruppen Behandle skal du vælge Søg.

Søgefunktionen søger mellem bilag, der ikke er faktureret fuldstændigt, baseret på angivne kriterier.

Hvis et eller flere bilag matcher kriterierne, åbnes vinduet Resultat af dokumentsøgning for at vise linjer, der repræsenterer disse bilag. Hver linje indeholder et bilagsnummer, en beskrivelse og et beløb, så du nemt kan finde et bestemt bilag, f.eks. baseret på oplysninger om dine bankkontoudtog.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af nogen bilag i vinduet Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kan du åbne en finanskladde, som er udfyldt på forhånd, i vinduet Betalingsregistrering for at bogføre betalingen direkte på modkontoen uden at knytte betalingen til et bilag. Du kan også registrere betalingen i kladden, indtil den betalingens oprindelse er løst. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: registrer eller bogfør betalinger manuelt uden et relateret dokument.

Tip

Se også