Du kan afslutte eller slette en udsat interaktion for sælgere og kontaktpersoner. Følgende procedure beskriver, hvordan du afslutter en interaktion for en sælger. Trinene er de samme for en kontaktperson.

Sådan afsluttes en udsat interaktion

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker den relevante sælger, og gå til fanen Naviger, hvor du i gruppen sælger skal vælge Udsatte interaktioner.

  3. Vælg den interaktion, du vil afslutte.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Fortsæt.

  5. Udfyld resten af felterne i guiden, og ret den vedhæftede fil efter behov.

  6. Vælg knappen Udfør.

Sådan slettes en udsat interaktion

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker den relevante sælger, og gå til fanen Naviger, hvor du i gruppen sælger skal vælge Udsatte interaktioner.

  3. Vælg den interaktion, du vil slette.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Administrer vælges Detaljer.

Tip

Se også