Det er muligt at angive varegebyrer, f.eks. for fragt og ekspedition, og knytte dem til de varer, som de vedrører.

Varegebyret kan angives i programmet på en separat faktura eller i et salgsdokument, hvor de varer, varegebyret har forbindelse til, vises.

Hvis du vil oprette en tilknytning fra varegebyret til varer, der allerede er bogført som returvaremodtagelser, skal du bruge funktionen Hent returvaremodtagelseslinjer.

Sådan hentes returvaremodtagelseslinjer for varegebyrer

  1. Åbn det dokument, du vil tildele varegebyret, og marker linjen med det varegebyr, du vil tildele.

  2. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, så vælge Linje, og så vælge Varegebyrtildeling for at åbne vinduet Varegebyrtildeling (salg) eller vinduet Varegebyrtildeling (køb).

  3. I vinduet Varegebyrtildeling under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Hent returvaremodt.linjer. Vinduet Returvaremodtagelseslinjer åbnes.

    Vinduet Returvaremodtagelseslinjer indeholder en oversigt over alle bogførte returvaremodtagelser.

  4. Marker de linjer, du vil tildele et varegebyr til, i oversigten over bogførte returvaremodtagelser.

    Du kan søge vha. flere forskellige felter. Du kan også markere flere linjer ad gangen.

  5. Når du har markeret de relevante linjer, skal du vælge knappen OK for at vende tilbage til vinduet Varegebyrtildeling og tildele gebyret derfra.

Tip

Se også