Det er muligt at angive varegebyrer, f.eks. for fragt og ekspedition, og knytte dem til de varer, som de vedrører.

Varegebyret kan angives i programmet på en separat faktura eller i et købsdokument, hvor de varer, varegebyret har forbindelse til, vises. Du kan finde flere oplysninger i henholdsvis Sådan gør du: Angive varegebyrer på separate købsfakturaer og Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument. I følgende procedure bruges en købsordre som et eksempel, men der kan anvendes samme fremgangsmåde på andre købsdokumenter.

Hvis du vil knytte et varegebyr til varer, som allerede er blevet bogført som returleverancer, dvs. varer, som allerede er returneret til leverandøren, skal du bruge funktionen Hent returvareleverancelinjer.

Sådan hentes returvareleverancelinjer for et varegebyr

  1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn det købsdokument, du vil tildele varegebyret. Marker linjen med varegebyret.

  3. På oversigtspanelet Linjer vælges Handlinger, Linje og derefter Varegebyrtildeling. Vinduet Varegebyrtildeling (køb) vises.

  4. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Hent returvareleverancelinjer.

    Vinduet Returvarelev.linjer åbnes og viser en liste over alle bogførte leverancelinjer.

  5. Markér den eller de linjer, som du vil tildele varegebyret til, og vælg derefter knappen OK.

  6. Vælg knappen OK i vinduet Varegebyrtildeling (køb) for at tildele varegebyret til købsdokumentet.

Før du tildeler et varegebyr, kan du bruge en funktion til at foreslå en tildeling. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Foreslå tildeling af varegebyrer i købsdokumenter.

Tip

Se også