Når dine partnere sender dig IC-transaktioner, ender transaktionerne i IC-indbakken. Du skal tage stilling til hver transaktion i indbakken og følge op på den.

Sådan håndteres indgående IC-transaktioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste IC-indbakketransak. og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet IC-indbakketransak. skal du markere transaktionen for at se detaljer om transaktionen.

  3. På fanen Naviger i gruppen Indbakketransak. vælges Detaljer.

  4. I vinduet IC-indbakketransak. skal du angive en indstilling i feltet Linjehandling for hver transaktion. Du kan enten udfylde feltet for en linje ad gangen, eller du kan markere flere linjer og vælge Angive linjehandling i gruppen Funktioner på fanen Handlinger. Vælg den relevante indstilling.

  5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Fuldfør linjehandlinger.

  6. Udfyld kørselssiden Fuldfør IC-indbakkehandling. Du kan bruge filtre i oversigtspanelet IC-indbakketransaktion til at angive, hvilke transaktioner der skal fuldføres. Brug oversigtspanelet Indstillinger til at angive den kladdetype og den kørsel, der skal anvendes, samt andre bogføringsdetaljer. Vælg knappen OK.

  7. Hvis nogen af linjerne i indbakken indeholder Accepter i feltet Linjehandling, oprettes der dokument- eller kladdelinjer i regnskabet. Åbn hvert dokument eller hver kladde, foretag alle eventuelle ændringer, og bogfør.

  8. Hvis nogen af linjerne indeholder Returner til partner i feltet Linjehandling, er de blevet flyttet til udbakken. Gå til udbakken for at sende linjerne til partneren.

  9. Hvis nogen af linjerne indeholder Returneret af partner i feltet Transaktionskilde, skal du bogføre en rettelse af den oprindelige transaktion, som du har bogført i regnskabet.

Tip

Se også