Hvis du bruger funktioner til at få bogførte modtagelses- eller afsendelseslinjer fra relaterede fakturaer eller kreditnotaer, så overføres alle varesporingslinjer på lagerdokumenter automatisk, men de behandles de på en særlig måde. Du kan finde mere information om at få linjer på Hent købsleverancelinjer.

Funktionen understøtter følgende indgående processer:

Funktionen understøtter følgende udgående processer:

I disse situationer kopieres de eksisterende varesporingslinjer automatisk til fakturaen eller kreditnotaen, men vinduet Varesporingslinjer tillader ikke, at serie- eller lotnumre ændres. Det er kun mængderne, der kan ændres.

Sådan håndteres varesporingslinjer, når der hentes modtagelseslinjer fra en købsfaktura

  1. Indtast Købsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn en købsfaktura for varer, der er køb med serienumre eller lotnumre.

  3. Vælg Funktioner fra en købsfakturalinje i oversigtspanelet Linjer, og vælg derefter Hent købsleverancelinjer.

  4. Vælg modtagelseslinjer, der har varesporingslinjer i vinduet Hent købsleverancelinjer, og vælg derefter knappen OK.

    Kildedokumentet kopieres til købsfakturaen som en ny linje, og dets varesporingslinjer overføres uændret til det underliggende vindue Varesporingslinjer.

  5. Vælg den overførte modtagelseslinje i købsfakturaen.

  6. På oversigtspanelet Linjer, vælges Linje og derefter Varesporingslinjer for at få vist de overførte varesporingslinjer.

Du kan ikke ændre felterne Serienr. og Lotnr. Du kan imidlertid slette hele linjer eller ændre mængder, så de svarer til de ændringer, der er foretaget på kildelinjen.

Tip

Se også