Når du bogfører en IC-kladde eller et IC-dokument eller sender en IC-ordrebekræftelse, sendes transaktionerne til din IC-udbakke. Du skal åbne udbakken og behandle transaktionerne, før de kan sendes til dine partnere.

Sådan håndteres udgående IC-transaktioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste IC-udbakketransak. og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg transaktionen i vinduet IC-udbakketransaktioner. På fanen Naviger skal du i gruppen Udbakketransaktioner vælge Detaljer for at få vist detaljer om en transaktion.

  3. I vinduet IC-udbakketransaktioner skal du angive en indstilling i feltet Linjehandling for hver transaktion.

  4. Du kan enten udfylde feltet en linje ad gangen, eller du kan markere flere linjer. På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Angiv linjehandling og derefter vælge den relevante indstilling.

  5. På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Fuldfør linjehandlinger og derefter vælge knappen Ja i det vindue, der vises.

  6. Hvis der for nogen af linjerne i udbakken blev vist Send til IC-partner i feltet Linjehandling, er hver linje blevet sendt til den relevante partners indbakke.

  7. Hvis der for nogen af linjerne bliver vist Returner til indbakke i feltet Linjehandling, er de blevet flyttet til indbakken. Du kan acceptere linjerne i indbakken. Derefter oprettes der dokumenter eller kladdelinjer i regnskabet.

  8. Hvis der for nogen af linjerne bliver vist Annuller i feltet Linjehandling, skal du nu bogføre en rettelse af den oprindelige transaktion, som du bogførte i regnskabet.

Tip

Se også