Procedurerne for håndtering af serie- og lotnumre, der overføres mellem forskellige lokationer, ligner de procedurer, der bruges, når varer sælges eller købes.

Overførselsordren er imidlertid entydig i den pågældende leverance, og begge modtagelser sker fra den samme overførselslinje og bruger derfor den samme forekomst i vinduet Varesporingslinjer. Det betyder, at varesporingslinjer, der sendes fra en lokation, skal modtages uændret på en anden.

De nøjagtige regler for håndtering af varesporingsnumre i din virksomhed bestemmes af opsætningen af tabellen Varesporingskode.

Sådan håndteres serienumre/lotnumre på overflytningsordrer

  1. Indtast Overførselsordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den overflytningsordre, du vil behandle. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, Linje, Varesporingslinjer og derefter Leverance.

  3. Tilknyt eller vælg serie- eller lotnumre i vinduet Varesporingslinjer som for enhver anden udgående varetransaktion.

    Når du arbejder med serie- og lotnumre for overflytningsvarer, er der normalt allerede tildelt numre til varerne. Derfor består proceduren oftest af at vælge fra de eksisterende serie- eller lotnumre.

  4. Bogfør overflytningsordren (leverance og modtagelse) for at registrere, at varerne er blevet overført med deres specifikke varesporingsposter.

Under overførslen er vinduet Varesporingslinjer låst, så der ikke kan skrives i dem.

Tip

Se også