Vigtigt
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du implementere de nødvendige bankfilformater, og alle relaterede handlinger og felter skal føjes til brugergrænsefladen. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Du kan importere bankkontoudtog fra dit elektroniske bankwebsted for hurtigt at udfylde Microsoft Dynamics NAV med faktiske banktransaktioner.

Banker bruger forskellige filformater, så du skal angive formatet for din bankudtogsfil i feltet Bank Statement Format i vinduet Bankkontokort .

Du kan importere kontoudtogsfiler i følgende scenarier:

Sådan importeres kontoudtog i vinduet Finanskladde

  1. I feltet Søg skal du skrive Finanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finanskladde på fanen Startside i gruppen Bank skal du vælge Importér bankkontoudtog.

  3. Vælg filen med bankkontoudtog, og vælg derefter Åbn.

    Kontoudtogslinjerne udfyldes i finanskladden.

Du kan nu fortsætte med automatisk at afstemme betalinger med åbne fakturaer og kreditnotaer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.

Sådan importeres kontoudtog i vinduet Bankkontoafstemning

  1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Bankkontoafstemning på fanen Startside i gruppen Bank skal du vælge Importér bankkontoudtog.

  3. Vælg filen med bankkontoudtog, og vælg derefter Åbn.

    Kontoudtogslinjerne er udfyldes i den venstre rude i vinduet Bankkontoafstemning.

Du kan nu fortsætte med automatisk eller manuelt at matche bankposter for at afstemme bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter.

Tip

Se også