Når debitordata er indsat i dataoverflytningsfiler i Excel, kan du indlæse filerne i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan importeres debitordata

  1. Åbn vinduet Konfig.pakkekort.

  2. Find den tabel, du vil indlæse data for.

  3. Du kan importere datoen i en tabel fra Excel.

    På oversigtspanelet Tabeller skal du vælge Excel og derefter vælge Indlæs fra Excel og gemme filen.

  4. Find og åbn den fil, hvorfra du vil importere data til Microsoft Dynamics NAV.

Data fra filen importeres til konfigurationspakketabellerne. Du kan se antallet af baseposter, der er blevet indlæst, i feltet Antal pakkerecords. Desuden kan du se antallet af overflytningsfejl.

Tip

Se også