Du kan importere og eksportere budgetter ved brug af kørslen Indlæs budget fra Excel og kørslen Udlæs budget til Excel.

Du kan f.eks. eksportere budgetposter og behandle dataene i Microsoft Excel. Du kan derefter importere de ændrede data.

Sådan eksporteres et budget

 1. I feltet Søg skal du indtaste Finansbudgetter og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg et budget. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger budget.

 3. I oversigtspanelet Filtre i feltet Finanskontofilter skal du vælge finanskontoen.

 4. Vælg Eksporter til Excel i gruppen Excel under fanen Startside.

 5. I vinduet Udlæs budget til Excel i oversigtspanelet Indstillinger skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Startdato

  Den startdato, der skal medtages i budgettet.

  Antal perioder

  Antallet af regnskabsperioder.

  Periodelængde

  Længden af regnskabsperioder for budgettet.

  Kolonnedimensioner

  Du kan også angive de dimensioner, der skal med i rapporten.

  Bemærk
  Hvis du har angivet filtre for dimensioner i oversigtspanelet Finansbudgetpost, skal du altid angive de samme dimensioner i feltet Kolonnedimensioner i oversigtspanelet Indstillinger. Dimensionsoplysningerne går tabt, når du importerer fra Microsoft Excel, hvis du ikke angiver de samme dimensioner.

  Medtag sammentæl.formler

  Vælg at inkludere sammentællingsformlerne i Microsoft Excel.

 6. I oversigtspanelet Finansbudgetpost skal du vælge de relevante filtre.

 7. Vælg knappen OK.

Dataene, som du angav, eksporteres til Microsoft Excel.

Sådan importeres et budget

 1. I feltet Søg skal du indtaste Finansbudgetter og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg et budget. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger budget.

 3. I oversigtspanelet Budgetmatrix skal du vælge matrixen.

 4. I oversigtspanelet Filtre i feltet Finanskontofilter skal du vælge finanskontoen.

 5. Vælg Importér fra Excel i gruppen Excel under fanen Startside.

 6. I vinduet Indlæs budget fra Excel i oversigtspanelet Indstillinger skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Budgetnavn

  Budgettet, som posterne skal importeres i i sektionen Indlæs til.

  Indstilling

  Erstat poster - Til at erstatte poster i Microsoft Dynamics NAV med budgetposterne fra Microsoft Excel i sektionen Indlæs til.

  -eller-

  Tilføj poster - Til at føje budgetposterne fra Microsoft Excel til Microsoft Dynamics NAV i sektionen Indlæs til.

  Beskrivelse

  Beskrivelsen for de indlæste budgetposter i sektionen Indlæs til.

 7. Vælg knappen OK.

 8. I det vindue, som vises, skal du angive den fil, du vil importere.

Tip

Se også