Vigtigt
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du implementere de nødvendige bankfilformater, og alle relaterede handlinger og felter skal føjes til brugergrænsefladen. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Du kan importere løntransaktioner fra dit lønsystemet i vinduet Finanskladde. Du kan derefter bruge finanskladden til at bogføre de importerede løntransaktioner til finanskonti eller bankkonti.

Sådan importeres løntransaktioner

  1. I feltet Søg skal du skrive Finanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Løn skal du vælge Importér løn.

  3. Vælg lønfilen, og vælg derefter Åbn.

  4. Udfyld finanskladdelinjerne for at angive, hvor lønposteringerne registreres. Du kan finde flere oplysninger i Sådan udfyldes og bogføres finanskladder.

Tip

Se også