Hvis du har oprettet modkonti i vinduet Anlægsbogføringsgrupper, kan modkonti automatisk indsættes i anlægskassekladden via Microsoft Dynamics NAV.

Sådan indsættes standardmodkonti på anlægskassekladder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. På kladdelinjen skal du angive hovedkontonummeret i feltet Kontonr. og angive hovedkontonummeret.

  3. Du opretter balanceposten i kladden ved at vælge Indsæt anlægs-modkonto i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

Tip

Se også