For at indsætte en udvidet tekst skal du definere den udvidede tekst og oprette det dokument, du vil indsætte den udvidede tekst i.

Sådan indsættes udvidet tekst

  1. Opret det dokument, hvor du vil indsætte den udvidede tekst.

  2. Udfyld en eller flere linjer med varer og antal.

  3. Vælg en tom kode i feltet Type på næste linje.

  4. Angiv den udvidede tekstkode i feltet Nummer.

Microsoft Dynamics NAV indsætter de udvidede tekstlinjer, som ses i det udskrevne dokument.

Hvis du opretter den udvidede tekst, så den kun indsættes i salgsordrer, f.eks. ved at markere feltet Salgsordre i oversigtspanelet Salg, kan du stadig angive udvidet tekstkode i andre dokumenttyper, men i så fald indsættes kun den første linje af teksten, linjen i vinduet Tekster.

Tip

Se også