Du kan indsætte sideskift i kontoplanen, så de forekommer logiske steder, når du udskriver kontoplanen. For eksempel efter resultatopgørelseskontiene.

Sådan indsættes sideskift i kontoplanen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den linje, der skal være den første efter sideskiftet, i vinduet Kontoplan.

  3. På fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger for at åbne kontokortet.

  4. På oversigtspanelet Generelt vælges afkrydsningsfeltet Sideskift.

  5. Luk vinduet.

Tip

Se også