Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, kan du få brug for at registrere et startgebyr for serviceydelsen på bestemte serviceartikler. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan startgebyret registreres i vinduet Serviceartikelkladde.

Inden du kan indsætte startgebyrer, skal du definere, hvilke serviceomkostninger der er startgebyr, i feltet Startgebyr på serviceordrer i vinduet Serviceopsætning.

Sådan indsættes startgebyrer for serviceartikler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

  3. Marker den relevante linje i oversigtspanelet Linjer, og vælg Handlinger, vælg Funktion, og vælg derefter Indsæt startgebyr.

    Der indsættes en servicelinje af typen Omkostning med startgebyr. Startgebyret gælder den valgte serviceartikel.

Tip

Se også