Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, kan du få brug for at registrere rejseomkostninger i forbindelse med serviceydelsen på bestemte serviceartikler. Nedenfor vises, hvordan du i vinduet Serviceartikelkladde kan indsætte rejseomkostninger i servicezonen for debitoren i serviceordren.

Inden du kan indsætte rejseomkostningerne, skal du definere serviceomkostninger i forbindelse med rejse til bestemte servicezoner.

Sådan indsættes rejseomkostninger for serviceartikler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

  3. Markér den relevante linje i oversigtspanelet Linjer. Vælg Handlinger, vælg Funktioner, og vælg derefter Indsæt rejseomkostninger.

    Der indsættes en servicelinje med rejseomkostninger i den servicezone, hvor debitoren i serviceordren er hjemmehørende. Rejseomkostningerne gælder den valgte serviceartikel.

Tip

Se også