Microsoft Dynamics NAV gør det nemt at kopiere og bruge dine sagsplanlægningslinjer i en timeseddel. På denne måde skal du kun indtaste oplysninger på ét sted, og linjeoplysningerne vil altid være korrekte.

Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter timesedler, der er baseret på sagsplanlægningslinjer. Denne fremgangsmåde er beregnet til brug i virksomheder, hvor der er en person, der er ansvarlig for at oprette timesedler for andre. Du skal have en eksisterende sag med følgende funktioner:

Sådan oprettes timesedler fra sagsplanlægningslinjer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Opret timesedler og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv en startdato for timesedlerne i feltet Startdato. Datoen skal være i en åben regnskabsperiode.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Opret linjer fra sagsplanlægning. Dette gør det muligt at oprette timeseddellinjer, der er baseret på sagsplanlægningslinjer.

  4. Angiv eventuelt filtre til at vælge ressourcer efter nummer eller type på oversigtspanelet Ressource.

  5. Vælg OK for at starte kørslen.

Tip

Se også