I modulet Køb kan du bruge multivalutafunktionen til at bogføre fakturaer fra en kreditor i et ubegrænset antal valutaer.

Du kan benytte funktionen til at bogføre fakturaer fra en kreditor i både euro og kreditors tidligere valuta (hvis kreditor skifter til euro). Hvis du bogfører fakturaer fra en kreditor i flere valutaer, kan du få vist en oversigt over din saldo med kreditoren vha. statistiske oplysninger for hver valuta.

Sådan faktureres køb med forskellige valutaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfaktura og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny købsfaktura og udfyld felterne i vinduet Købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsfakturaer.

  3. I oversigtspanelet Udenrigshandel, har Microsoft Dynamics NAV udfyldt feltet Valutakode sammen med kreditorens standardvaluta fra kreditorkortet. Du kan altid ændre valutaen i feltet Valutakode til den valuta, du bestiller ordren i.

  4. Bogfør fakturaen.

Tip

Se også