Du kan fakturere servicekontrakter periodisk. Fakturaperioden for den enkelte kontrakt definerer, hvor ofte kontrakten faktureres.

Sådan faktureres en servicekontrakt

  1. I feltet Søg skal du indtaste Opret kontraktfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv de ønskede filtre i oversigtspanelet Servicekontrakthoved.

  3. Angiv den dato, der skal bruges som bogføringsdato på servicefakturaer, i feltet Bogføringsdato i oversigtspanelet Indstillinger.

  4. I feltet Fakturer til dato skal du angive den dato, indtil hvilken du vil fakturere kontrakter. Kørslen vil omfatte kontrakter med de næste faktureringsdatoer op til den angivne dato.

  5. Vælg Opret fakturaer i feltet Handling.

  6. Vælg knappen OK for at oprette servicefakturaen.

Du kan også fakturere en servicekontrakt direkte fra vinduet Servicekontrakt, hvis den næste faktureringsdato på kontrakten ligger tidligere end arbejdsdatoen.

Fakturere en servicekontrakt fra servicekontraktvinduet

  1. Indtast Servicekontrakter i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Markér og åbn den servicekontrakt, som du vil fakturere.

  3. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Opret servicefaktura. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge, om du vil oprette en faktura for kontrakten. Vælg knappen Ja for at bekræfte.

Bemærk
Det er ikke muligt at oprette servicefakturaer for servicekontrakten, når værdien i feltet Ændringsstatus er indstillet til Åbn.

Tip

Se også