Microsoft Dynamics NAV understøtter elektronisk og manuel udstedelse af checks. Udbetalingskladden bruges i begge tilfælde, når der udstedes checks til leverandører/kreditorer. Du kan også annullere checks og se checkposter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan annulleres check og Sådan får du vist checkposter.

Under proceduren til udstedelse af checks foreslås der betalinger, der oprettes poster, og der udskrives checks. Hvis du opretter manuelle checks, skal du springe vejledningen til udskrivning af checken over.

Hvis Computercheck er markeret i feltet Bankbetalingstype i vinduet Udbetalingskladde, skal der udskrives check, før kladdelinjerne kan bogføres.

Printeren skal være sat korrekt op til at håndtere checkformatet.

Sådan oprettes checks

 1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Aktiver betalingsforslag.

 3. Filtrer på de markerede kreditorer, og udfyld følgende felter i oversigtspanelet Kreditor.

  Felt Beskrivelse

  Sidste betalingsdato

  Den dato, hvortil der skal medregnes forfaldne betalinger.

  Bogføringsdato

  Den dato, der skal bruges på checks og udbetalingskladde.

  Start bilagsnr.

  Det første checknummer, der vil blive brugt.

  Modkontotype

  Vælg Bankkonto.

  Modkonto

  Vælg den bankkonto, som checkene skal trækkes på.

  Bankbetalingstype

  Vælg Computercheck.

 4. Vælg knappen OK.

 5. Gennemgå den udbetalingskladde, der bliver resultatet, og ret det nødvendige.

 6. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Udskriv check.

 7. Lad alle felterne i oversigtspanelet Finanskladdelinje være uændret.

 8. Indstillinger specificeres en Bankkonto. Hvis du har angivet et Sidste checknr. på kortet Bankkonto, vises dette nummer.

 9. Vælg knappen Udskriv.

 10. Vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger i vinduet Udbetalingskladde.

Hvis du vil udskrive check i mere end én valuta fra forskellige bankkonti, skal du udføre kørslen Udskriv check separat for hver valuta og angive den korrekte bankkonto.

Bemærk
Når du har udskrevet en check, markerer Microsoft Dynamics NAV afkrydsningsfeltet Check udskrevet på udbetalingskladdens linjer. Det betyder, at du ikke kan udskrive den pågældende check igen, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Genudskriv check i anmodningsvinduet.

Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter en manuel check. Muligheden for at oprette manuelle checks betyder, at du kan skrive en check og samtidig opretholde nøjagtige poster.

Sådan oprettes manuelle checks

 1. I udbetalingskladden skal du angive beløbet, modtageren og andre relevante oplysninger. Du kan også fuldføre denne proces vha. funktionen Aktiver betalingsforslag, hvor du i så fald skal vælge Manuel check som Bankbetalingstype.

  Felt Beskrivelse

  Kladdenavn

  Angiv navnet på kørslen.

  Bogføringsdato

  Angiv en bogføringsdato.

  Bilagstype

  Vælg Betaling.

  Bilagsnr.

  Angiv et id for betalingen

  Kontotype

  Vælg Leverandør, og vælg derefter en kreditorkonto.

  Beløb

  Angiv beløbet på checkudbetalingen.

  Modkontotype

  Vælg Bankkonto.

  Modkonto

  Vælg den bankkonto, som checkene skal trækkes på.

  Bankbetalingstype

  Vælg Manuel check.

 2. Vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

 3. Udfyld checken manuelt.

Tip

Se også