Du kan låne varer til kunderne for midlertidigt at erstatte de serviceartikler, du har modtaget til reparation.

Sådan udlånes varer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante serviceordrekort.

  3. Vælg serviceartikellinjen med den serviceartikel, du vil erstatte med en udlånt vare.

  4. Markér den relevante udlånsvare i feltet Udlånsvarenr..

  5. Vælg Ja for at bekræfte, at den markerede udlånsvare er korrekt.

Tip

Se også