Hvis du har oprettet både et kontaktkort og et debitorkort for samme virksomhed, kan du sammenkæde de to kort.

Når et kontaktkort er sammenkædet med et debitorkort, kan de oplysninger, der er fælles for de to kort, synkroniseres. Det kan du gøre ved at angive en forretningsrelationskode for debitorer i vinduet Marketingopsætning.

Sådan sammenkædes kontakter med eksisterende debitorer

  1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link. Vinduet Kontakter åbnes.

  2. Vælg den kontakt, der skal kædes sammen med en debitor.

  3. På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Opret kæde til eksist. og derefter vælge Debitor. Vinduet Debitorlink åbnes.

  4. Vælg den relevante debitor i feltet Debitornr..

  5. Vælg om debitoroplysningerne eller kontaktoplysningerne skal være den primære kilde til oplysninger i tilfælde af uoverensstemmelser i feltet Aktuelle overord. felter.

  6. Vælg knappen OK i vinduet Debitorlink for at oprette sammenkædningen.

Bemærk
I Aktuelle overord. felter skal du angive, hvilke felter programmet skal prioritere i tilfælde af konflikt mellem oplysningerne i de felter, der er fælles for kontaktkortet og debitorkortet. Hvis sælgerkoden f.eks. ikke er ens på de to kort, kan du ved at markere Kontakt bestemme, at det er oplysningerne på kontaktkortet, som skal bruges.

Tip

Se også