Hvis du vil kontrollere, at du ikke har glemt at knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice, kan du udskrive rapporten Forsikring - ikke fors. anlæg. Rapporten viser de anlægsaktiver, som ikke har fået bogført beløb til en forsikringspolice.

Sådan vises en oversigt over ikke forsikrede anlæg

  1. I feltet Søg skal du angive Ikke fors. anlæg og derefter vælge det relaterede link.

  2. I oversigtspanelet Anlægsaktiv kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal med i rapporten.

  3. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også