Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Du opretter en salgsfaktura for at registrere din aftale med en debitor om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du kan forhandle med debitoren ved først at oprette et salgstilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura, når I har aftalt salget. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fremsætte tilbud.

Når debitoren har bekræftet aftalen, f.eks. efter en tilbudsproces, skal du bogføre salgsordren for at registrere din forpligtelse til at levere produkterne som aftalt. Når du bogfører salgsordren, kan du også udlæse fakturaen som et bilag, du skal sende til debitoren som en kopi af aftalen.

I de fleste forretningssituationer kan du nu opfylde aftalen ved at levere produkterne. Debitoren opfylder så sin aftale ved at betale for produkterne i overensstemmelse med betalingsbetingelserne, eksempelvis inden for 14 dage. I de situationer, hvor debitoren skal betale, før produkterne leveres, f.eks i detailbranchen, skal du vente på betalingsmodtagelse for produkterne, før du leverer produkterne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: behandl betalinger manuelt.

Du kan nemt rette eller annullere en bogført salgsfaktura, før den er betalt. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring i ordreprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer. Hvis den bogførte faktura betales, skal du oprette en salgskreditnota for at tilbageføre salget. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

Produkterne kan være både lagervarer og services. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye produkter. Salgsfakturaproceduren er den samme for begge produkttyper.

Bemærk
I Microsoft Dynamics C5 2014 og i dette emne bruges udtrykket “vare” om produktet.

Du kan udfylde de øverste oversigtspaneler på salgsfakturaen på to måder, afhængigt af om debitoren er registreret. Dette angives i de alternative trin 3.a til 3.e i følgende procedure.

Sådan oprettes en salgsfaktura

 1. I Rollecenter skal du vælge Åbne salgsfakturaer.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Debitornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.

  Andre felter i vinduet Salgsfaktura er nu udfyldt med standardoplysningerne for den valgte debitor. Hvis debitoren ikke er registreret, skal du følge disse trin:

  1. I feltet Debitornavn skal du angive den nye debitors navn og derefter forlade feltet.

  2. I den viste dialogboks skal du vælge knappen Ja.

  3. I vinduet Debitorskabeloner skal du vælge en skabelon, som det nye debitorkort skal baseres på, og derefter vælge knappen OK.

   Et nyt debitorkort åbnes, udfyldt med oplysninger om den valgte debitorskabelon. Feltet Navn udfyldes på forhånd med den nye debitors navn, som du har angivet på salgsfakturaen i trin 3.a.

  4. Fortsæt ved at udfylde de felter på debitorkortet, som ikke allerede var udfyldt i skabelonen, samt de felter der specifikt angår den nye debitor, såsom adresse og kontaktoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer.

  5. Når du er færdig med debitorkortet, skal du vælge Luk for at vende tilbage til vinduet Salgsfaktura.

   Flere felter i vinduet Salgsfaktura udfyldes med oplysninger, som du angav på det nye debitorkort i trin 3.d. Eventuelle felter, der ikke er udfyldt på forhånd, kan du nu udfylde direkte på fakturaen.

 4. Udfyld felterne i oversigtspanelet Salgsfaktura som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Bilagsdato

  Angiv den dato, du vil registrere som oprettelsesdatoen, f.eks. på den udskrevne salgsfaktura. Som standard angives dags dato.

  Bogføringsdato

  Angiv den dato, hvor bogføringen af salgsfakturaen skal registreres. Som standard angives dags dato.

  Forfaldsdato

  Angiv, hvornår salgsfakturaen skal betales.

  Som standard beregnes feltet som datoen i feltet Afsendelsesdato plus den periode, der er defineret i feltet Betalingsbeting.kode.

 5. Udfyld felterne i oversigtspanelet Fakturadetaljer som beskrevet i følgende tabel. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Fakturadetaljer.

  Felt Beskrivelse

  Valutakode

  Angiv valutaen for beløbene på salgsfakturalinjerne.

  Lad feltet stå tomt for at bruge debitorens standardvalutakode.

  Afsendelsesdato

  Angiv den dato, hvor du forventer at sende produkterne på salgsfakturaen. Som standard angives dags dato.

  Momsvirksomhedsbogf.gruppe

  Angiv debitorens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne debitor, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.

  Betalingsbeting.kode

  Angiver en formel, f.eks. 14 dage, der beregner betalingens forfaldsdato, kontantrabatdato og kontantrabatbeløb på salgsfakturaen.

  Som standard angives betalingsvilkårene fra debitorkortet.

  Betalingsformskode

  Angiv, hvordan salgsfakturaen skal betales, f.eks. bankoverførsel eller check.

  Som standard angives betalingsformen fra debitorkortet.

 6. Udfyld felterne i oversigtspanelet Leverings- og faktureringsadresser med en alternativ leveringsadresse eller en alternativ faktureringsadresse. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Leveringsadresse og faktureringsadresse.

  Bemærk
  I feltet Navn i gruppen Faktureres til kunde kan du angive en debitor, der endnu ikke er registreret. I så fald skal du følge de samme trin, som er beskrevet i trin 3.a til 3.e.

  De øverste oversigtspaneler på salgsfakturaen er udfyldt. Fortsæt ved at udfylde salgsfakturalinjerne med lagervarer eller services, som du ønsker at sælge til debitoren.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du indsætte disse linjer i fakturaen ved at vælge knappen Hent tilbagevendende salgslinjer.

 7. I oversigtspanelet Linjer skal du i feltet Varenr. indsætte nummeret på en vare eller en service.

 8. Angiv det antal varer, der skal sælges, i feltet Antal.

  Bemærk
  For varer af typen Service er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, der er angivet i feltet Enhedskode på linjen.

  Feltet Linjebeløb opdateres, så det viser værdien i feltet Enhedspris ganget med værdien i feltet Antal.

  Prisen og linjebeløbet vises med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på fakturalinjen automatisk, hvis de aftalte priskriterier opfyldes.

 9. I feltet Linjerabatpct. kan du indtaste en procentdel, hvis du vil give debitoren en rabat på produktet. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret specialvarerabatter i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på fakturalinjen automatisk, hvis de aftalte rabatkriterier opfyldes.

 10. Hvis du vil tilføje en kommentar om den fakturalinje, som kunden kan se på den udskrevne faktura, skal du skrive en tekst i feltet Beskrivelse/bemærkning på en tom linje.

 11. Gentag trin 7 til 10 for hver vare, du ønsker at sælge til debitoren.

  Totalerne nederst på salgsfakturaen beregnes automatisk i takt med, at du ændrer linjerne eller opretter nye linjer.

 12. I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms nederst på fakturaen.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Debitorfakturarabat i %, hvis kriterierne opfyldes, og det relaterede beløb indsættes i feltet Fakturarabatbeløb. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres fakturarabatbetingelser.

 13. Når salgsfakturalinjerne er udfyldt, skal du gå til fanen Startside i gruppen Bogføring og vælge Bogfør, Udskriv, Gem PDF-dokument eller OIOUBL. Salgsfakturaen bogføres med alle fire handlinger.

Salgsfakturaen er nu registreret som din forpligtelse til at opfylde aftalen, og salgsfakturaen udsendes som et bilag. Salgsfakturaen fjernes fra listen over salgsfakturaer og erstattes med et nyt bilag i oversigten over bogførte salgsfakturaer, som du åbner fra Rollecenter.

Hvis du har valgt Printer i trin 13, udskrives salgsfakturaen som et fysisk bilag, du kan sende til debitoren. Hvis du valgte Gem PDF-dokument, gemmes der en PDF-fil, du kan vedhæfte i en e-mail til debitoren. Hvis du har valgt OIOUBL, kan du overføre fakturaen elektronisk (kun i Danmark). Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes elektroniske dokumenter ved hjælp af OIOUBL.

Tip

Se også