Når du har udfyldt vinduet IC-kontoplan med den kontoplan, som du og dine IC-partnere har aftalt at bruge, skal du knytte hver IC-finanskonto til en af finanskontiene i dit regnskab. I vinduet IC-kontoplan angiver du, hvordan IC-finanskonti på indgående transaktioner skal oversættes til konti i dit regnskabs kontoplan.

Når du opretter en salgs- eller købslinje, der skal sendes som udgående IC-transaktion, angiver du en konto fra intercompany-kontoplanen, hvor beløbet som standard bogføres på partnerens regnskab.

Hvis kontiene i IC-kontoplanen har samme kontonummer som de tilsvarende konti i kontoplanen, kan tildele kontiene.

Sådan knyttes IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan

  1. I feltet Søg skal du indtaste IC-kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg de kladdelinjer, der skal tilknyttes automatisk. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kobl til konto med samme nr..

    Gør følgende for hver IC-finanskonto, der ikke blev tilknyttet automatisk.

  3. Udfyld feltet Finanskontonr. for tilknytning.

    Du kan nu oprette standardfinanskonti for IC-partnere.

Tip

Se også