Når du i vinduet IC-dimensioner har angivet de dimensioner, som du og IC-partnerne har aftalt at bruge, skal du knytte hver IC-dimension til en af dimensionerne i dit eget regnskab og omvendt. I vinduet IC-dimensioner skal du angive, hvordan IC-dimensioner på indgående IC-transaktioner skal oversættes til dimensioner fra tabellen Dimensioner. I vinduet Dimension angiver du, hvordan dine dimensioner skal oversættes til IC-dimensioner på udgående transaktioner.

Hvis nogle af IC-dimensionerne har samme kode som de tilsvarende dimensioner i tabellen Dimension i dit eget regnskab, kan du få programmet til automatisk at knytte dimensionerne sammen:

Sådan knyttes IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet

 1. I feltet Søg skal du indtaste IC-dimensioner og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet IC-dimensioner skal du vælge de linjer, der automatisk skal tilknyttes.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kobl til dim. med samme kode. IC-dimensionsværdierne tilknyttes nu automatisk.

 4. Udfyld feltet Dim.kode for tilknytning for hver IC-dimension, der ikke tilknyttes automatisk.

 5. Under fanen Naviger i gruppen IC-dimensioner skal du vælge IC-dimensionsværdier.

 6. Udfyld feltet Dim.værdikode for tilknytning i vinduet IC-dimensionsværdier for hver IC-dimensionsværdi.

 7. I feltet Søg skal du indtaste Dimensioner og derefter vælge det relaterede link.

 8. I vinduet Dimensioner skal du vælge de linjer, der automatisk skal tilknyttes.

 9. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kobl til IC-dim. med samme kode.

 10. Udfyld feltet IC-dim.værdikode for tilknytn. for hver IC-dimension, der ikke tilknyttes automatisk.

  Vigtigt
  Dette felt er tilgængeligt i vinduet Dimensioner, men det vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

 11. Under fanen Naviger i gruppen Dimension skal du vælge Dimensionsværdier.

 12. I vinduet Dimensionsværdier skal du udfylde feltet IC-dim.værdikode for tilknytn. for hver dimensionsværdi.

Tip

Se også