Når du har udfyldt en finanskladde, og før du bogfører den, kan det være nødvendigt at afstemme kassebeholdningen og andre likvide konti.

Finanskonti, der skal afstemmes, skal vælges i feltet Afstembar på finanskontokortet.

Sådan markeres finanskonti til afstemning

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg linjen med kontoen. På fanen Startside skal du vælge Rediger.

  3. På oversigtspanelet Generelt vælges afkrydsningsfeltet Afstembar.

Tip

Se også