Når der angives eller importeres nye kontoudtogslinjer i vinduet Bankkontoafstemning, skal du sørge for, at hver kontoudtogslinje er udlignet med en eller flere relaterede bankposter. Aktiviteten med at søge efter og anvende relaterede bankposter i vinduet kaldes afstemning.

Linjerne i vinduet Bankkontoafstemning er opdelt i to ruder. Den venstre rude viser nye poster på bankens kontoudtog, i højre rude vises posterne i bankkontoen. Du kan vælge at udføre afstemning automatisk ved hjælp af funktionen Afstem automatisk. Du kan alternativt manuelt markere linjer i begge ruder for at sammenkæde de enkelte bankkontoudtogslinjer med en eller flere relaterede bankposter og derefter bruge funktionen Afstem manuelt.

Når værdien i feltet Total balance under den venstre rude er lig med værdien i feltet Saldo til afstemning under højre rude, kan du bogføre for at afstemme de anvendte bankkontoposter. Alle ikke udlignede bankposter forbliver i vinduet. Dette angiver, at betalinger, der er behandlet for bankkontoen, ikke afspejles i det seneste bankudtog eller at nogle betalinger er modtaget på checks. Du kan finde flere oplysninger i Sådan bogføres bankafstemninger.

Bemærk
Hvis bankkontoudtogslinjerne vedrører checkposter, kan du ikke bruge afstemningsfunktionerne. I stedet skal du vælge knappen Udlign poster på oversigtspanelet Bankkontoudtogslinjer og derefter vælge den relevante checkpost, som bankkontoudtogslinjerne skal føjes til.

Angivelsens afstemningsfunktion er baseret på prioriterede kriterier: Først forsøger funktionen af afstemme beløb. Derefter forsøges det at afstemme tekst i bestemte felter på kontoudtogslinjer med tekst i bestemte felter i bankkontoposter, i prioriteret rækkefølge. Til sidst forsøger funktionen at afstemme datoer.

Bemærk
Tekstmatchning er kun muligt for tekst, der er længere end fire tegn.

Følgende tabel viser, i prioriteret rækkefølge, hvilke fem felter på bankens kontoudtogslinjer, der skal stemme overens med felterne på bankkontoposter.

Prioritetsgrupper Felt på bankangivelseslinjen Prioritet inden for gruppe Felt i bankpost Bemærkning

1

Kontoudtogsbeløb

Restbeløb

Vil udlignes, hvis beløbene er identiske.

2

Beskrivelse

1

Beskrivelse

Vil udlignes, hvis beskrivelsesteksten er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter.

2

Eksternt bilagsnr.

3

Bilagsnr.

Oplysninger om indbetaler

1

Beskrivelse

Vil udlignes, hvis beskrivelsesteksten er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter.

2

Eksternt bilagsnr.

3

Bilagsnr.

Oplysninger om transaktion

1

Beskrivelse

Vil udlignes, hvis beskrivelsesteksten er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter.

2

Eksternt bilagsnr.

3

Bilagsnr.

3

Transaktionsdato

Bogføringsdato

Vil udlignes, hvis datoerne er identiske eller er inden for det tidsrum, der er angivet i feltet Transaction Date Tolerance (Days). Se trin 4 i følgende procedure.

En forudsætning for følgende procedurer er, at vindueshovedet Bankkontoafstemning er udfyldt med oplysninger om bankkontoudtog, og at kontoudtogslinjerne er angivet eller importeret. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives bankkontoafstemninger.

Du kan få vist de importerede værdier for bankkontoudtog Oplysninger om bankkontoudtogslinje ved at vælge en linje i ruden Bankkontoudtogslinjer og derefter vælge knappen Detaljer over ruden.

Sådan afstemmes kontoudtogslinjer automatisk med bankposter

 1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

 3. På fanen Startside i gruppen Afstemning skal du vælge Afstem automatisk. Vinduet Afstem bankposter åbnes.

 4. I feltet Transaction Date Tolerance (Days) skal du angive antallet af dage før og efter bankpostens bogføringsdato, hvorimellem funktionen skal søge efter tilsvarende transaktionsdatoer i kontoudtoget. Hvis du indtaster 0 eller lader feltet stå tomt, vil funktionen Afstem automatisk kun søge efter afstemte transaktionsdatoer på bankpostens bogføringsdato.

 5. Vælg knappen OK for at starte funktionen Afstem automatisk.

  Alle bankkontoudtogslinjer og bankposter, der kan afstemmes, ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet i højre rude markeres.

 6. Hvis du vil fjerne en afstemning, skal du vælge bankudtogslinjen og derefter under fanen Startside i gruppen Afstemning vælge Fjern match.

Du kan manuelt afstemme bankens kontoudtogslinjer, som ikke er afstemt automatisk, f.eks. fordi de relaterede betalinger endnu ikke er blevet posteret. Du kan finde flere oplysninger i følgende procedure.

Hvis alle bankkontoudtogslinjer stemmer, kan du gå videre til at bogføre vinduet Bankkontoafstemning for at afstemme de udlignede bankposter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan bogføres bankafstemninger.

Sådan afstemmes bankkontoudtog manuelt med bankposter

 1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

 3. I venstre rude skal du vælge en bankkontoudtogslinje.

 4. I højre rude skal du vælge en eller flere bankkontoposter, der kan afstemmes med den valgte bankkontoudtogslinje. Hvis du vil vælge flere linjer, skal du trykke på og holde Ctrl-tasten nede.

 5. På fanen Startside i gruppen Afstemning skal du vælge Afstem manuelt.

  Den valgte bankkontoudtogslinje og de valgte bankposter ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet i højre rude markeres.

 6. Gentag trin 3 til 5 for alle kontoudtogslinjer, der ikke er afstemt.

 7. Hvis du vil fjerne en afstemning, skal du vælge bankudtogslinjen og derefter under fanen Startside i gruppen Afstemning vælge Fjern match.

Hvis alle bankkontoudtogslinjer stemmer, kan du gå videre til at bogføre vinduet Bankkontoafstemning for at afstemme de udlignede bankposter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan bogføres bankafstemninger.

Bemærk
Hvis der findes nogen bankkontoudtogslinjer, der ikke kan fuldt afstemmes med bankposter, kan det skyldes, at de relaterede betalinger ikke er bogført endnu. Brug funktionen Overfør til finanskladde til at overføre det ikke-afstemte beløb, der vies i feltet Difference, til finanskladden til bogføring. Du kan finde flere oplysninger i Overfør afstemning til fin.kld.

Tip

Se også