Når du har eksporteret en overflytningstabel, er dit næste skridt at angive debitorens ældre data. For at forenkle dine opgaver, kan du drage fordel af de XML-manipulationsværktøjer, der er indbygget i Excel. Du kan også bruge indbyggede funktioner i Excel til at hjælpe med dataformatering og til at indsætte data i den korrekte celle. Hvis du have hjælp til XML, skal du aktivere fanen Udvikler i Excel-båndet. I gruppen XML skal du vælge Kilde for at se XML-skemaet i din overflytningstabel, som det vises i Excel.

Følgende fremgangsmåde er baseret på et Excel-regneark, du har oprettet til overflytning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan eksporteres overflytningstabeller.

Vigtigt
Undlad at ændre kolonnerne i regnearkene. Hvis de flyttes, ændres eller slettes, kan regnearket ikke importeres i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan angives eksisterende debitordata

 1. I Excel skal du åbne den eksporterede datafil. Der er et regneark med navnet på tabellen.

 2. Omdøb Ark1 for at angive, at regnearket skal bruges til at omdanne dataene. Kopier overskriftsrækken uden tekstformatering fra den eksporterede tabel til det nye regneark.

 3. På et tredje regneark skal du kopiere alle dine debitordata. Omdøb arket, som det hedder "Ældre data".

  Enten du eller debitor skal udfylde dataregnearket, der indeholder ældre data.

  Bemærk
  Du kan overflytte 65536 rækker med data ad gangen, hvis du bruger Excel 2007 eller 2010.

 4. Skriv en Excel-formel til at afbilde dataene i overflytningsregnearket mellem felterne i det eksporterede regneark og debitorens ældre data.

 5. Når du har tilknyttet alle data, skal du kopiere dataområdet ind i regnearket med tabellen.

 6. Gem filen, og sørg for ikke at ændre filtypen.

Du er nu klar til at importere dataoverflytningsfilerne, der indeholder debitorens ældre data, i Microsoft Dynamics NAV.

Tip

Se også