Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Du opretter et salgstilbud for at registrere dit tilbud til en debitor om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende salgstilbuddet til debitoren for at kommunikere tilbuddet.

Mens du forhandler med debitoren, kan du ændre og gensende salgstilbuddet så meget, som det er nødvendigt. Når debitoren accepterer tilbuddet, kan du konvertere det salgstilbud til en salgsfaktura, hvor du behandler et salg. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg.

Produkterne kan være både lagervarer og services. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye produkter. Salgstilbudproceduren er den samme for begge typer produkt.

Bemærk
I Microsoft Dynamics C5 2014 bruges udtrykket “vare” om produktet.

Du kan udfylde de øverste oversigtspaneler på salgstilbuddet på to måder, afhængigt af om debitoren er registreret. Dette angives i de alternative trin 3a til 3e i følgende procedure.

Sådan oprettes et salgstilbud

 1. I Rollecenter skal du vælge Salgstilbud.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Debitornavn skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.

  Andre felter i oversigtspanelet Salgstilbud er nu udfyldt med standardoplysningerne for den valgte debitor. Hvis debitoren ikke er registreret, skal du følge disse trin:

  1. I feltet Debitornavn skal du angive den nye debitors navn og derefter forlade feltet.

  2. I den dialogboks, der vises, skal du vælge en af følgende:

   1. Vælge knappen Nej, hvis du ikke vil registrere debitoren nu, f.eks. fordi du vil vente, indtil rekvisitionen accepteres. Fortsæt ved at udfylde felterne i gruppen Debitoroplysninger, og gå videre til trin 4.

   2. Vælg knappen Ja, hvis du vil registrere den nye debitor nu. Fortsæt derefter med de følgende trin.

  3. I vinduet Debitorskabeloner skal du vælge en skabelon, som det nye debitorkort skal baseres på, og derefter vælge knappen OK.

   Et nyt debitorkort åbnes, udfyldt med oplysninger om den valgte debitorskabelon. Feltet Navn udfyldes på forhånd med den nye debitors navn, som du har angivet på salgstilbuddet i trin 3a.

  4. Fortsæt ved at udfylde de felter på debitorkortet, som ikke allerede var udfyldt i skabelonen, samt de felter der specifikt angår den nye debitor, såsom adresse og kontaktoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer.

  5. Når du er færdig med debitorkortet, skal du vælge Luk for at vende tilbage til vinduet Salgstilbud.

   De fleste af felterne i oversigtspanelet Salgstilbud er udfyldt med oplysninger, der er angivet på det nye debitorkort i trin 3d. Eventuelle felter, der ikke er udfyldt på forhånd, kan nu udfyldes direkte på salgstilbuddet.

 4. Udfyld de resterende felter i oversigtspanelet Salgstilbud som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Bilagsdato

  Angiv den dato, du vil registrere som oprettelsesdatoen, f.eks. på det udskrevne salgstilbud. Som standard angives dags dato.

  Ønsket leveringsdato

  Angiv den dato, hvor debitoren ønsker produkter i tilbuddet leveret.

  Afsendelsesdato

  Angiv den dato, hvor du forventer at sende produkterne på salgstilbuddet. Som standard angives dags dato.

  Forfaldsdato

  Angiv, hvornår salgstilbuddet skal betales.

  Som standard beregnes feltet som datoen i feltet Afsendelsesdato plus den periode, der er defineret i feltet Betalingsbeting.kode.

 5. Udfyld felterne i oversigtspanelet Tilbudsdetaljer som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Valutakode

  Angiv valutaen for beløbene på salgstilbudslinjerne.

  Lad feltet stå tomt for at bruge debitorens standardvalutakode.

  Momsvirksomhedsbogf.gruppe

  Vælg debitorens momsspecifikation for at knytte transaktioner, der er foretaget for denne debitor, til den relevante finanskonto i overensstemmelse med momsbogføringsopsætningen.

  Betalingsbeting.kode

  Angiv en formel, f.eks. 14 dage, der beregner betalingens forfaldsdato, kontantrabatdato og kontantrabatbeløb på salgsfakturaen, der kan være resultat af salgstilbuddet.

  Som standard angives betalingsvilkårene fra debitorkortet.

  Betalingsformskode

  Angiv, hvordan salgsfakturaen, der kan være resultat af salgstilbuddet, skal betales, f.eks. bankoverførsel eller check.

  Som standard angives betalingsformen fra debitorkortet.

  Udfyld felterne i oversigtspanelet Leverings- og faktureringsadresser med en alternativ leveringsadresse eller en alternativ faktureringsadresse. Hvis oversigtspanelet ikke er synligt på fanen Startside i gruppen Vis, skal du vælge Leveringsadresse og faktureringsadresse.

  Bemærk
  I feltet Navn i gruppen Faktureres til kunde kan du angive en debitor, der endnu ikke er registreret. I så fald skal du følge de samme trin, som er beskrevet i trin 3.a til 3.e.

  De øverste oversigtspaneler på salgstilbuddet er udfyldt. Fortsæt ved at udfylde salgstilbudslinjerne med lagervarer, som du tilbyder til debitoren.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du indsætte disse linjer på tilbuddet ved at vælge knappen Hent std.deb.salgskoder.

 6. I oversigtspanelet Linjer skal du i feltet Nummer indsætte nummeret på en vare eller en service.

 7. Angiv det antal varer, der skal tilbydes, i feltet Antal.

  Bemærk
  For varer af typen Service er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, der er angivet i feltet Enhedskode på linjen.

  Feltet Linjebeløb opdateres, så det viser værdien i feltet Enhedspris ganget med værdien i feltet Antal.

  Prisen og linjebeløbet vises med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret bestemte varepriser for debitoren, opdateres prisen og beløbet på tilbudslinjen automatisk, hvis de aftalte priskriterier er opfyldt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgspriser for en debitor.

 8. I feltet Linjerabatpct. kan du indtaste en procentdel, hvis du vil give debitoren en rabat på produktet. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret bestemte varerabatter til debitoren, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på tilbudslinjen automatisk, hvis de aftalte rabatkriterier er opfyldt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgslinjerabatter for en debitor.

 9. Hvis du vil tilføje en kommentar om den tilbudslinje, som kunden kan se på det udskrevne salgstilbud, skal du skrive en tekst i feltet Beskrivelse/bemærkning på en tom linje.

 10. Gentag trin 6 til 9 for hver vare, du ønsker at sælge til debitoren.

  Totalerne nederst på salgstilbuddet beregnes automatisk i takt med, at du ændrer linjerne eller opretter nye linjer.

 11. I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms nederst på tilbuddet.

  Bemærk
  Hvis du har konfigureret tilbudsrabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Debitorfakturarabat i %, hvis kriterierne opfyldes, og det relaterede beløb indsættes i feltet Fakturarabatbeløb. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres fakturarabatbetingelser.

 12. Når salgstilbudslinjerne er udfyldt, skal du gå til fanen Startside i gruppen Behandle og vælge Gem PDF-dokument eller Udskriv.

  Hvis du valgte Gem PDF-dokument, gemmes der en PDF-fil, du kan vedhæfte i en e-mail til debitoren.

 13. Hvis debitoren accepterer tilbuddet under fanen Startside i gruppen Proces, skal du vælge Opret faktura.

  En salgsfaktura oprettes på grundlag af oplysningerne i salgstilbuddet, hvor du kan behandle salget. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg.

Salgstilbuddet fjernes fra databasen. I feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen kan du se nummeret på det salgstilbud, den blev oprettet udfra.

Tip

Se også