E-mail-meddelelser, der sendes mellem brugere i henhold til opsætningen af dokumentgodkendelser, er baseret på e-mail-skabeloner, der definerer de felter og den tekst, der skal vises i e-mail-meddelelsen.

E-mail-skabelonen er en .html-fil, som du kan eksportere fra Microsoft Dynamics NAV, f.eks. redigere i Microsoft Word og derefter importere tilbage. Skabelonen definerer indholdet af godkendelsesmeddelelser, der sendes mellem brugere.

E-mail-skabelonen består af 18 variable parametre, der er placeret i følgende layout.

Parametrene er knyttet til variabler for henholdsvis salgsgodkendelser og købsgodkendelser som beskrevet i følgende tabel.

Parameter Variabel

%1

Værdien af feltet Dokumenttype.

%2

Værdien af feltet dokumentnr.

%3

Status-tekst: "kræver godkendelse.", "er blevet annulleret.", "er blevet afvist." eller "er blevet uddelegeret."

%4

Tekst: "Hvis du vil se dokumentet, skal du bruge følgende link:"

%5

URL-adresse til dokumentet.

%6

Værdien af APPLICATIONPATH

%7

Navn på feltet Beløb

%8

Værdien i feltet Valutakode

%9

Værdien i feltet Beløb

%10

Navn på feltet Beløb (RV)

%11

Værdi af feltet Beløb (RV)

%12

Salg: Tekst: "Kunde" / Køb: Tekst: "Leverandør"

%13

Salg: Værdien i feltet Faktureres til kundenr. Feltet / Køb: Værdien i feltet Faktureringsleverandørnr. Felt

%14

Salg: Værdien i feltet Faktureringsnavn / Køb: Værdien i feltet Navn

%15

Navnet på feltet Forfaldsdato

%16

Værdi i feltet Forfaldsdato

%17

Salg: Tekst: "Tilgængelig kreditgrænse (RV)" / Køb: Tekst: "Anmodningsbeløb (RV)" eller tomt, hvis ikke en anmodning om grænser

%18

Salg: Værdien i feltet Tilgængelig kreditgrænse (RV) / Køb: Værdien i feltet Beløb (RV) eller tomt, hvis ikke en anmodning om grænser

Vigtigt
Variablerne indsættes automatisk i e-mailen med notifikation i overensstemmelse med godkendelseshandling og dokumenttype.

Hvis mail standardskabelonen for e-mail om dokumentgodkendelse ikke opfylder dine behov, kan du eksportere, redigere og importere den som beskrevet i følgende procedurer.

Sådan udlæses skabelonen

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Naviger i gruppen E-mail-skabeloner skal du pege på E-mail-skabeloner til godkendelse og derefter vælge Udlæs.

 3. Navngiv .html-filen, f.eks. notifikation mail.htm, og gem den i en mappe.

Sådan ændres skabelonen

 1. Vælg den fil, du har udlæst. Åbn genvejsmenuen, peg på Åbn med, og vælg derefter det redigeringsprogram, du foretrækker, f.eks. Microsoft Word eller Notesblok.

 2. Redigér skabelonen ved at tilføje, ændre eller fjerne variabler til at definere det ønskede indhold i meddelelsen.

 3. Gem og luk .html-filen.

Sådan indlæses den ændrede skabelon

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Naviger i gruppen E-mail-skabeloner skal du pege på E-mail-skabeloner til godkendelse og derefter vælge Indlæs.

 3. Find og vælg den .html-fil, som du har redigeret, og vælg derefter knappen OK.

 4. Vælg knappen Ja for at erstatte den eksisterende e-mail-skabelon i databasen.

Proceduren for ændring af skabeloner til påmindelser om forsinkede godkendelse er den samme.

Sådan ændres skabelonen for påmindelser

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Naviger i gruppen E-mail-skabeloner skal du pege på E-mail-skabelon til forfald og derefter vælge Udlæs.

 3. Vælg den fil, du har udlæst. Åbn genvejsmenuen, peg på Åbn med, og vælg derefter det redigeringsprogram, du foretrækker, f.eks. Microsoft Word eller Notesblok.

 4. Redigér skabelonen ved at tilføje, ændre eller fjerne variabler til at definere det ønskede indhold i meddelelsen.

 5. Gem og luk .html-filen.

 6. Indlæs skabelonen i Microsoft Dynamics NAV.

Tip

Se også