I avancerede lageropsætninger, dvs. lokationer med styret læg-på-lager og pluk, udføres lagerbevægelser fra én placering til en anden af en overordnet medarbejder, der forbereder lagerbevægelserne i bevægelseskladden og derefter opretter lagerbevægelserne, så lagermedarbejderne kan udføre dem.

Sådan flyttes varer med lagerbevægelseskladden

 1. I feltet Søg skal du indtaste Bevægelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Angiv lagerbevægelsesoplysninger på de relevante kladdelinjer.

 3. Der findes to funktioner i gruppen Funktion under fanen Handlinger, som kan være en hjælp til automatisk udfyldning af linjerne. Den første er funktionen Beregn genopfyldning. Denne funktion bruger placeringsniveauerne til at foreslå genopfyldning til placeringer med et højt niveau fra placeringer med et lavt niveau. Den anden er funktionen Hent placeringsindh., som udfylder kladdelinjerne med hele placeringsindholdet af den eller de placeringer, du angiver.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Opret bevægelse for at oprette et lagerbevægelsesdokument, som kan registreres, når lagerbevægelsen er afsluttet.

Sådan registreres lagerbevægelsen

 1. I feltet Søg skal du indtaste Bevægelser og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den lagerbevægelse, du vil behandle.

 3. På linjer af handlingstypen Placer skal du angive, hvor, hvilken og hvornår den pågældende vare skal flyttes ved at redigere feltet Zonekode, Placeringskode, Håndteringsantal eller Forfaldsdato.

  Hvis lagerstedet er sat op, så placeringskoderne afspejler lagerstedets fysiske struktur, kan du hente de forskellige varer fra massevareplaceringer, der ligger lige efter hinanden, og derefter placere dem på de forreste plukplaceringer, der måske også ligger tæt på hinanden.

 4. På linjer af handlingstypen Hent skal du i feltet Håndteringsantal angive en delmængde af det placeringsindhold, du vil flytte. Alle andre felter på linjer af handlingstypen Hent er skrivebeskyttede.

 5. Hvis du vil flytte alle foreslåede mængder som anført i feltet Antal, skal du under fanen Handlinger i gruppen Funktion vælge Autofyld håndteringsantal.

 6. Hvis du vil udskrive bevægelsesdokumentet, skal du under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælge Udskriv.

 7. Under fanen Handlinger i gruppen Registrering skal du vælge Registrer.

Bemærk
Hvis lokationen bruger styret læg-på-lager og pluk, kan du ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen MODTAG, fordi varer på sådanne placeringer, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

Tip

Se også