Du kan flytte et lead frem til næste fase, hvis du f.eks. vil springe en eller flere faser over i salgsprocessen.

Du kan flytte leaden til den næste fase fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du flytter et lead frem til næste fase fra Sælger-/indkøberkort.

Sådan flyttes et lead til næste fase

 1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den sælger, der er ansvarlig for leadet.

 3. På fanen Naviger skal du i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.

 4. I vinduet Leadoversigt på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Opdater. Guiden Opdater lead åbnes.

 5. Marker indstillingen Næste i det første vindue i guiden, og vælg knappen Næste.

  Hvis du vil flytte et lead adskillige faser frem, skal du markere indstillingen Spring faser over. Kun de faser, som overspringning er tilladt for i tabellen Salgsprocesfaser, kan springes over i en salgsproces.

 6. I det andet vindue skal du angive den nye salgsprocesfase, som leadet skal flyttes til.

 7. Udfyld de andre vinduer i guiden for at angive nye oplysninger om leadet.

  Felterne Dato, Anslået værdi (RV), Succespotentiale (%) og Anslået ultimodato er obligatoriske og skal udfyldes, før du vælger knappen Næste eller Udfør.

 8. Vælg knappen Udfør, når du er færdig med at indtaste oplysninger.

Tip

Se også