Selvom alle varer på lageret optælles mindst en gang om året, har du måske besluttet, at nogle varer skal optælles oftere. Det kan være fordi, der er tale om særligt dyre vare, eller fordi de har en stor omsætningshastighed og udgør hovedparten af salget.

Før du begynder på periodisk optælling, skal du oprette og tildele optællingsperioder for lageropgørelse. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette optællingsperioder for lageropgørelse.

Du kan udføre periodisk optælling på følgende måder afhængigt af logistikopsætningen:

Sådan udføres periodisk optælling uden styret læg-på-lager og pluk

 1. I feltet Søg skal du indtaste Lageropgørelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Beregn optællingsperiode. Vinduet Lageropgørelse - varevalg, der indeholder de varer, der skal optælles ifølge de tilknyttede optællingsperioder, åbnes.

  Bemærk
  Du kan også holde styr på lagervarer vha. periodisk lageroptælling.

 3. Vælg de varer, som du ved, at lagermedarbejderne har tid til at tælle på den pågældende arbejdsdag. De varer, som du ikke har valgt, medtages automatisk, når du beregner optællingsperioder igen en anden dag.

 4. Vælg knappen OK. De valgte linjer vises nu i vinduet Lageropgørelseskladde.

 5. I feltet Søg skal du indtaste Lageropgørelsesoversigt og derefter vælge det relaterede link.

 6. Åbn rapportformularsiden, udskriv rapporten, og optæl alle varer på lagerstedet med de varenumre, der er angivet på rapportlinjerne.

 7. Indtast de optalte antal i feltet Antal (optalt).

 8. Bogfør resultaterne af den fysiske lageropgørelse. Der oprettes automatisk poster på varekladden for de varer, hvor det er nødvendigt med reguleringer, og poster på lageropgørelseskladden for alle de varer, som du har foretaget periodisk optælling af. Hvis du anvender placeringer, oprettes der også lagerposter for de varer, der kræver regulering.

Sådan udføres periodisk optælling med styret læg-på-lager og pluk

 1. I feltet Søg skal du indtaste Lagersted - fysisk lagerkladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Beregn optællingsperiode. Vinduet Lageropgørelse - varevalg, der indeholder de varer eller lagervarer pr. lokation, der skal optælles ifølge de tilknyttede optællingsperioder, åbnes.

 3. Vælg de varer eller lagervarer, som du vil optælle, og vælg knappen OK.

 4. Der oprettes nu linjer for hver placering, der indeholder varerne i kladden.

  Bemærk
  Du skal optælle varen på alle de placeringer, der indeholder den pågældende vare. Hvis du sletter nogle af de placeringsliner, som er hentet til optælling, i vinduet Lagerplaceringsopg.oversigt, vil du ikke tælle alle varer på lageret. Hvis du senere bogfører sådanne ufuldstændige resultater i Lageropgørelseskladde, vil de bogførte beløb være forkerte.

 5. Udskriv rapporten Lagerplaceringsopg.oversigt uden at bortfiltrere nogle af linjerne.

 6. Optæl varerne, og skriv antallene i rapporten.

 7. Indtast de antal, der blev optalt, i feltet Antal (optalt) for hver linje.

 8. Under fanen Handlinger i gruppen Registrering skal du vælge Registrer for at fuldføre lagerplaceringsopgørelsen.

Når du har optalt varen eller lagervaren på alle placeringer, hvor den opbevares, kan du nu bogføre resultaterne på varekladden og på lageropgørelseskladden.

Sådan bogføres resultaterne med styret læg-på-lager og pluk

 1. I feltet Søg skal du angive Varekladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn lagerregulering.

 3. Vælg de samme varer, som du netop har optalt ved den fysiske lageropgørelse, og evt. andre elementer, der kræver regulering, og vælg derefter knappen OK.

  Vinduet Lageropgørelseskladde åbnes, og der oprettes linjer for disse varer. Bemærk, at de nettomængder, du lige har optalt og registreret placering for placering, nu er klar til at blive konsolideret og synkroniseret som vareposter.

 4. Bogfør kladden uden at ændre på antallene.

Antallene i varekladden (vareposter) og antallene på lagerstedet (lagerposter) stemmer nu igen overens for de pågældende varer, og programmet har opdateret den sidste optællingsdato for varen eller lagervaren.

Du skal nu beregne den næste optællingsperiode for de varer/lagervarer, som du har optalt, på hvert vare- eller lagervarekort.

Sådan beregnes den næste optællingsperiode

 1. I feltet Søg skal du angive Varer.

 2. Vælg varekortet for hver vare, som du har foretaget en periodisk optælling af.

 3. Vælg Beregn optællingsperiode på hvert kort under fanen Handlinger i gruppen Funktion.

Den nye optællingsperiode beregnes, og datoen for optællingsperioden opdateres i feltet Sidste optæl.periodeopdatering i oversigtspanelet Lager på varekortet.

Bemærk
Hvis du opdaterer varekort samme dag, som du bogfører lagerbeholdningen, vil dette felt indeholde den sidste optællingsdato, som svarer til værdien i feltet Sidste lageropgørelsesdato. Hvis du beregner optællingsperioden senere, indeholder dette felt datoen for opdateringen af optællingsperioden.

Hvis du har gjort det, indsættes der ikke linjer for de pågældende varer i vinduet Lageropgørelse - varevalg, før arbejdsdatoen ligger inden for den næste optællingsperiode, der er angivet på vare- eller lagervarekortet.

Tip

Se også