Mindst en gang hvert regnskabsår skal der foretages en fysisk opgørelse af lageret for at se, om den beholdning, der er registreret, stemmer overens med den fysiske lagerbeholdning. Hvis der er afvigelser, skal du bogføre dem på de relevante varekonti, før du foretager en værdiansættelse af lageret. Du skal også bogføre resultaterne på lageropgørelseskladden for at registrere, at der er foretaget optælling af en bestemt vare på en bestemt dato.

Hvis du ikke bruger styret læg-på-lager og pluk for en lokation, kan du udføre lageropgørelse ved hjælp af lageropgørelseskladden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan foretages en lagerplaceringsopgørelse. Hvis du benytter styret læg-på-lager og pluk, skal du bruge lagersted - fysisk lagerkladde og derefter Lageropgørelseskladde. Denne proces beskrives her. I lagre med placeringer udføres og registreres optællingen placering for placering.

Sådan foretages en lagerplaceringsopgørelse

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varekladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn lagerregulering.

 3. Indtast numrene på de varer, der skal optælles, og din lokation. Vælg knappen OK, og bogfør eventuelle reguleringer. Hvis du ikke gør ovenstående, før du foretager lagerplaceringsopgørelsen, bliver de resultater, som du bogfører på lageropgørelseskladden og varekladden i andet trin af proceduren, kombineret med de tidligere reguleringer af de varer, der er optalt.

 4. I feltet Søg skal du indtaste Lagersted - fysisk lagerkladde og derefter vælge det relaterede link.

 5. I kladden under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Beregn lagerværdi. Kørselsanmodningsvinduet Lager - beregn beholdning åbnes.

 6. Angiv filtre for, hvilke varer der skal optælles i kladden, og klik derefter på knappen OK. Der oprettes en linje for hver placering, der overholder filterkriterierne. Du kan stadig slette nogle af linjerne, men hvis du vil bogføre resultaterne som en lageropgørelse, skal du optælle varen på alle de placeringer, hvor den opbevares.

  Hvis du kun har tid til at tælle varen på nogle af placeringerne og opdager afvigelser, kan du registrere dem og senere bogføre dem på varekladden ved at bruge funktionen Beregn lagerregulering.

 7. I feltet Søg skal du indtaste Lagerplaceringsopg.oversigt og derefter vælge det relaterede link.

 8. Åbn rapportanmodningen , og udskriv de oversigter, hvor medarbejderne skal angive de vareantal, som de optæller på hver placering.

 9. Indtast de optalte antal i feltet Antal (optalt) i lageropgørelseskladden, når optællingen er foretaget.

  Bemærk
  Feltet Antal (beregnet) i lagerplaceringsopgørelseskladden udfyldes automatisk på grundlag af lagerplaceringsregistreringerne, og disse antal kopieres til feltet Antal (optalt) på hver linje. Hvis det antal, der er optalt af lagermedarbejderen, afviger fra det, der er indsat af programmet i feltet Antal (optalt), skal du indtaste det antal, der faktisk er optalt.

 10. Når du har indtastet alle de optalte antal, skal du registrere kladden. Under fanen Handlinger i gruppen Registrering vælges Registrer.

  Når du registrerer kladden, oprettes der to lagerposter i lagerjournalen for hver linje, der er optalt og registreret:

  • Hvis det beregnede og det fysiske antal afviger, registreres der et negativt eller positivt antal for placeringen, og der bogføres et udlignende antal til reguleringsplaceringen for lokationen.
  • Hvis det beregnede og det fysiske antal er ens, registreres der en post på 0 for både placeringen og reguleringsplaceringen. Posterne angiver, at der på registreringsdatoen blev udført en lagerplaceringsopgørelse, og at der ingen uoverensstemmelser var på lageret for varen.

Når du bogfører lagerplaceringsopgørelsen, bogfører du hverken på varekladden, lageropgørelseskladden eller lagerværdikladden, men posterne er der til øjeblikkelig afstemning, når som helst det er nødvendigt. Hvis du imidlertid gerne vil have en præcis optegnelse over, hvad der foregår på lagerstedet, og du har optalt alle de placeringer, hvor varerne var registreret, skal du med det samme bogføre optællingsresultaterne som værende den fysiske lagerbeholdning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan foretages en lagerplaceringsopgørelse.

Sådan bogføres optællingsresultater som en lageropgørelse

 1. I feltet Søg skal du indtaste Lageropgørelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Beregn beholdning.

 3. Vælg de varer, som du lige har optalt ved lagerplaceringsopgørelsen, og klik på knappen OK.

 4. Linjerne oprettes i vinduet Lageropgørelseskladde vindue for disse varer. Bemærk, at feltet Antal (optalt) udfyldes med summen af de mængder, som du har optalt og registreret for vareplaceringen ved placering i lagersted - fysisk lagerkladde, og at feltet Antal er blevet beregnet.

 5. Bogfør kladden uden at ændre på antallene.

Antallene i varekladden (vareposter) og antallene på lagerstedet (lagerposter) er nu igen ens for de pågældende varer, og der er blevet udført en komplet lageropgørelse af varerne.

Bemærk
Kun en bruger med rettigheder i modulet Lagerbeholdning kan opdatere vareposter og lagerplaceringsposter med resultaterne af lagerplaceringsopgørelsen.

Tip

Se også