I avanceret logistik, hvor placeringen er konfigureret til at bruge både pluk og levering, kan du plukke komponenter til produktions- og montageaktiviteter i vinduet Lagerpluk.

Du kan også bruge vinduet Bevægelseskladden til at flytte varer mellem placeringer og ad hoc, dvs. uden henvisning til et kildedokument. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik.

Oplysninger om pluk af varer til interne operationer på grundlæggende lagerlokationer finder du i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik. Oplysninger om pluk og bogføring af forbrug af produktionskomponenter i basislogistik finder du i Fremgangsmåde: Plukke til produktion i basislogistik.

Du kan ikke oprette et lagerplukdokument fra bunden, fordi en plukaktivitet altid er en del af en arbejdsproces, enten i et pull- eller push-scenario.

Du kan oprette lagerplukdokument på en push-måde ved at vælg Opret pluk (logistik) i kildedokumentet, som f.eks. en frigivet montageordre eller lagerleverance. Du kan finde flere oplysninger i Lagerkilde - opret dokument og Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Du kan også oprette lagerplukdokument på en pull-måde fra vinduet Plukkladde for at registrere plukanmodninger, både for forsendelse og interne operationer, og derefter oprette de krævede lagerplukdokumenter.

Følgende procedure beskriver et pull-scenario, hvor du plukker komponenter til en frigivet produktionsordre via vinduet Plukkladde. Fremgangsmåden gælder også for en montageordre.

Hvis du vil oprette pluk-anmodninger, både for pull- og push-scenarier, skal de pågældende kildedokumenter være frigivet. Frigiv kildedokumenter for interne operationer på følgende måder.

Kildedokument Frigivelsesmetode

Produktionsordre

Skift ordretype til frigivet produktionsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan frigives produktionsordrer ved at ændre status.

Montageordre

Skift status til frigivet. Du kan finde flere oplysninger i Montageordre.

Sådan plukkes komponenter ved hjælp af plukkladden

  1. I feltet Søg skal du indtaste Plukkladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Hent lagerdokumenter og derefter vælge komponentlinjerne fra den frigivne produktionsordre.

  3. Sorter linjerne for at opnå en effektiv plukrunde, og kombiner dem eventuelt med andre kladdelinjer for udnytte medarbejderens tid optimalt.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opret pluk.

  5. Definer, hvordan du vil oprette lagerplukdokumenterne, og hvordan du vil sortere pluklinjer ved at udfylde felter i vinduet Opret pluk.

  6. Vælg knappen OK. Lagerplukdokumenter oprettes med pluklinjer for hver komponent, der kræves i den interne operation. Du kan finde flere oplysninger i Pluk (logistik).

Hvis det interne operationsområde, f.eks en produktionshal, er sat op med en standardplacering til placering af komponenter, der skal bruges i handlingen, indsættes placeringskoden i Placer-linjerne til lagerplukdokumentet, så lagermedarbejderne kan se, hvor de skal placere elementerne. Du kan finde flere oplysninger i Til-produktionsplaceringskode eller i feltet Placeringskode til til-montage.

Tip

Se også