Denne planlægningsopgave starter ud fra en salgsordre og bruger vinduet Salgsordreplanlægning. Når du har oprettet en projektproduktionsordre, kan du planlægge den yderligere i vinduet Ordreplanlægning.

Sådan oprettes en projektproduktionsordre

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den salgsordre, der repræsenterer produktionsprojektet.

 3. Vælg Planlægning i gruppen Planlæg under fanen Naviger.

 4. Vælg Opret prod.ordre. i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Salgsordreplanlægning.

 5. Vælg Projektordre i feltet Ordretype i vinduet Opret ordre fra salg.

 6. Vælg knappen Ja.

 7. Indtast Produktionsordrer i feltet Søg og derefter vælge det relaterede link. Åbn den produktionsordre, du lige har oprettet.

  Feltet Kildetype i produktionsordren indeholder Salgshoved, og ordren indeholder flere linjer, en for hver salgslinjevare, der skal produceres.

 8. Hvis du vil åbne vinduet Ordreplanlægning, skal du vælge Planlægning i gruppen Planlæg under fanen Naviger.

 9. Vælg Opdater for at beregne ny efterspørgsel i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

Produktionsordrens ordrehovedlinje vises med alle uopfyldte behovslinjer udvidet under den. Selvom produktionsordren indeholder linjer for flere produktionsvarer, vises det samlede behov for alle produktionsordrelinjer under én ordrehovedlinje i vinduet Ordreplanlægning, og det oprindelige kundenavn vises. Du kan nu fortsætte med at planlægge efter behovet som beskrevet i Sådan planlægges til alle nye behov.

Bemærk
Linjer i projektproduktionsordren, der har behov for Prod.ordre i feltet Genbestillingssystem, repræsenterer underliggende produktionsordrer. Når du har oprettet disse produktionsordrer, skal der beregnes en plan vinduet Ordreplanlægning for at identificere eventuelle ekspederet komponentbehov for dem. I så fald vises de som behovslinjer under en normal produktionsordrehovedlinje, hvilket betyder, at projektrelationen ikke længere er synlig i vinduet. Men hvis du bruger funktionen til ordresporing, kan du derefter se frem og tilbage i alle forsyningsordrer, der er foretaget under den oprindelige salgsordre.

Tip

Se også