Planlæg bevægelser i en kladde vha. funktionen Placeringsgenopfyldning eller manuelt ved at planlægge de linjer, som du vil oprette bevægelsesinstruktioner til.

Beregning af placeringsgenopfyldning

Efterhånden som lagerstedet afsender varer, bliver der færre og færre varer på placeringerne med de højeste placeringsniveauer. For at genopfylde disse placeringer med varer fra andre placeringer bruger du funktionen Beregn genopfyldning i vinduet Bevægelseskladde

Sådan beregnes placeringsgenopfyldning

 1. Indtast Bevægelseskladde i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn genopfyldning.

  Microsoft Dynamics NAV Der oprettes automatisk linjer, der præcist angiver, hvordan du skal flytte varer fra placeringer med lavt placeringsniveau til placeringer med højt placeringsniveau.

  Bemærk
  Der foreslås en bevægelse i henhold til FEFO, når du aktiverer funktionen Opret bevægelse, hvis følgende betingelser er opfyldt for en vare:

  1. Varen har en udløbsdato.
  2. Feltet Vælg i overensstemmelse med FEFO på lokationskortet er markeret.
  3. Feltet Vælg i overensstemmelse med FEFO på lokationskortet er markeret.
  4. Felterne Fra zonekode og Fra placeringskode er tomme.

 3. Kontroller linjerne, og ret dem efter behov, eller slet nogle af dem, hvis der ikke er tid nok til at udføre dem alle.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktion vælges Opret bevægelse for at oprette en instruktion til lagermedarbejderne.

Oprettelse af bevægelser manuelt

Du kan også bruge bevægelseskladden til at planlægge andre former for varebevægelser på lagerstedet. Hvis der f.eks. skal flyttes varer til en placering til kvalitetskontrol, kan du bruge bevægelseskladden til at planlægge handlingen og derefter oprette en bevægelse for at udarbejde instruktioner til en medarbejder.

Sådan kan du flytte hele indholdet af en eller flere placeringer ved hjælp af funktionen Hent placeringsindh.

 1. Indtast Bevægelseskladde i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Hent placeringsindh.. Brug vinduet til at filtrere for de placeringer og varer, der skal vises på bevægelseskladdelinjerne.

 3. Udfyld de relevante felter i kørselsvinduet. Hvis du f.eks. vil se placeringsindholdet af alle placeringer i en bestemt zone på en lokation, skal du udfylde feltet Zonekode. Hvis du vil hente linjerne for hver placering, der indeholder en bestemt vare, skal du udfylde feltet Varenr..

  Bemærk
  Du kan ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen MODTAG, fordi varer, der findes i en placering af typen MODTAG, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

 4. Hvis du henter mange linjer, skal du vælge Sorter for at vælge en sorteringsmetode for de ordrelinjer, der vises i kladden, og derefter klikke på knappen OK.

  Bemærk
  Hvis du bruger kørslen Hent placeringsindh. flere gange for at hente de ønskede oplysninger, kan du få vist den samme linje mere end én gang.

  Kørslen Hent placeringsindh. udnytter ikke funktionen Vælg i overensstemmelse med FEFO. Men hvis du udfylder linjer manuelt for varer, der har en udløbsdato, og hvor feltet Vælg i overensstemmelse med FEFO er markeret på lokationskortet, og du lader felterne Fra zonekode og Fra placeringskode være tomme, anvendes FEFO-metoden.

 5. Udfyld nogle af de hentede linjer, så de afspejler de ændringer, du vil foretage. Udfyld felterne Varenr., Fra placeringskode, Til placeringskode og Antal for hver af de varer, du vil flytte.

 6. Slet de ikke-udfyldte linjer, du har brugt til oplysninger.

 7. Når bevægelseskladdelinjerne nøjagtigt beskriver, hvordan bevægelsen skal udføres af lagermedarbejderen, skal du under fanen Handlinger i gruuppen Funktion vælge Opret bevægelse for at oprette instruktionerne til medarbejderen.

Tip

Se også