Du kan bogføre en anskaffelsesomkostning til et anlægsaktiv og knytte det til en forsikringspolice fra en købsfaktura.

Sådan bogføres anskaffelser til forsikringspolicer vha. købsfakturaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny købsfaktura. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Udfyld felterne. Husk at udfylde feltet Forsikringsnr.

    Vigtigt
    Feltet Anlægsbogføringstype og Forsikringsnr. er tilgængeligt i vinduet Købsfaktura, men vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

  3. Bogfør fakturaen.

Bemærk
Hvis du ikke har valgt feltet Aut. forsik. bogføring i vinduet Anlægsopsætning, oprettes der en linje i en forsikringskladde. Du skal bogføre denne kladde for at kunne oprette en forsikringspost.

Tip

Se også