Opskrivning er en forøgelse af et anlægs værdi, typisk jord og bygninger. Opskrivning kan også komme på tale i forbindelse med anlæg som f.eks. en boreplatform, hvis værdi øges pga. stigning i efterspørgslen efter produktet.

Hvis du vil bogføre opskrivningstransaktioner til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskassekladde.

Hvis du vil bogføre en opskrivningstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Sådan bogføres opskrivningstransaktioner

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne.

  3. Vælg Indsæt anlægs-modkonto i gruppen Funktioner under fanen Handlinger. Microsoft Dynamics NAV opretter endnu en linje med balanceposten.

  4. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Bemærk
På kortet Anlægsbogføringsgruppe skal du angive finansdebetkontoen i feltet Opskrivningskonto i oversigtspanelet Generelt.

I feltet Opskrivningsmodkonto skal du angive den finanskonto, som du vil bogføre modposter for opskrivning til.

Tip

Se også