Hvis du vil bogføre en opskrivningstransaktion til en afskrivningsprofil, hvor opskrivning ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge en anlægskladde.

Sådan bogføres opskrivningstransaktioner fra anlægskladder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne på linjen.

  3. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Tip

Se også