Når du har udfyldt bankkontoafstemningen, rettet linjerne og om nødvendigt udlignet poster, kan du bogføre bankafstemningen.

Sådan bogføres bankafstemninger

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

  3. Kontroller, at alle felter på afstemningslinjerne i kolonnen Difference nu er 0,00, og at feltet Difference i alt nederst også er 0,00.

  4. På fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælger du Bogfør.

Alle bankkontoposter er ændret for at afspejle, at der er udlignet med en transaktion på bankens kontoudtog. Feltet Åben er ikke længere markeret, og bankkontonummeret er registreret i posterne.

Når bankafstemning er bogført, oprettes der et bankkontoudtog . Åbn det relevante bankkontokort for at få vist bankkontoudtoget, og vælg fra fanen Naviger i gruppen BankkontoUdtog.

Tip

Se også