Når du bogfører lagertransaktioner, f.eks. salgsleverancer, købsfakturaer, produktionsoutput eller nedreguleringer, registreres ændringen i antal og værdi for lageret i vareposterne og værdiposterne. Det næste trin i processen er at bogføre lagerværdierne på lagerkontiene i finansregnskabet.

Der er to muligheder for bogføring af lagerværdier til lagerkontiene i regnskabet:

Sådan bogføres lagerværdier automatisk

  1. I feltet Søg skal du indtaste Lageropsætning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg feltet Aut.lagerværdibogføring.

For hver lagertransaktion du bogfører, bogføres den relevante værdi på lagerkontoen, reguleringskontoen og vareforbrugskontoen i finansregnskabet.

Selvom du bruger automatisk bogføring af lagerværdien, er det stadig nødvendigt at udføre kørslen Reguler kostværdi - vareposter jævnligt for at sikre, at værdien af varerne overføres til de relevante udgående transaktioner, f.eks salg eller overflytninger. Dette er især vigtigt i de situationer, hvor du sælger varer, inden du fakturerer købet af varerne.

Hvis der opstår fejl i opsætningen af dimensioner under bogføring af lagerværdien i finansregnskabet, vil bogføringen blive afsluttet med en fejl.

Sådan bogføres lagerværdier manuelt

  • I feltet Søg skal du indtaste Bogfør lagerregulering og derefter vælge det relaterede link.

  • Du kan bogføre lagerværdier i finansregnskabet ved at udføre kørslen. Når du udfører denne kørsel, oprettes finansposter ud fra værdiposterne. Du kan bogføre posterne, så de opsummeres pr. bogføringsgruppe.

    Bemærk
    Når du udfører kørslen, kan du finde fejl, der relaterer til manglende opsætning eller inkompatibel opsætning af dimensioner. Hvis kørslen finder fejl i opsætningen af dimensioner, bliver disse fejl tilsidesat, og kørslen bruger dimensionerne for værdiposten. For alle andre typer fejl, undlader kørslen at bogføre værdiposterne og viser dem på en liste i slutningen af rapporten i afsnittet "Poster, der er sprunget over". For at bogføre disse poster, skal du afhjælpe fejlene.

  • Hvis du vil se en liste over fejl før kørslen af bogføringen, kan du køre rapporten Bogfør lageromkostning - kontrol. Denne kontrolrapport viser alle de fejl, som fanges under en bogføringstest. Du kan derefter rette fejlene og udføre kørslen til bogføring af lagerreguleringer uden at springe nogen poster over.

  • Hvis du ganske enkelt vil have en oversigt over, hvilke værdier der kan bogføres i finansregnskabet uden at gennemføre bogføringen, kan du udføre kørslen Bogfør lagerregulering uden at bogføre værdierne i finansregnskabet. Dette kan du gøre ved at fjerne markeringen i feltet Bogfør på anmodningssiden. Når du derefter udfører kørslen, oprettes der kun en rapport, der viser de værdier, der er klar til at blive bogført i finansregnskabet, men de er ikke bogført.

Tip

Se også