Hvis der er aktiveret finansintegration for den afskrivningsprofil, som du vil bogføre på, kan du bruge en købsfaktura eller en anlægskladde.

Bogføring af reparationsomkostninger til en anlægskassekladde sker på samme måde som bogføring til en anlægskladde. Du skal dog angive en modkonto i anlægskassekladden.

Sådan bogføres reparationsomkostninger fra fakturaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny købsfaktura. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Udfyld felterne.

    Vigtigt
    Feltet Anlægsbogføringstype felt og Reparationskode er tilgængeligt i vinduet Købsfaktura, men vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

  3. Bogfør fakturaen.

Tip

Se også