Hvis du har oprettet flere kladdenavne, kan du vælge at bogføre flere af dem eller dem alle med en enkelt kommando i stedet for at bogføre dem én for én.

Sådan massebogføres flere anlæg

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg feltet i feltet Kladdenavn. Vinduet Finanskladdenavne åbnes.

  3. Markér de kladdenavne, der skal bogføres.

  4. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladderne.

Tip

Se også